Vėliavos

Vėliavos (vėliava) yra vienas pagrindinių skiriamųjų simbolių. Vėliavos gali būti valstybinės reikšmės – pvz., valstybinė vėliava, tiek tarnauti ir kaip tam tikrų institucijų ar organizacijų reprezentas. Vėliavos turi itin svarbų vaidmenį išreiškiant šiuo simboliu savą poziciją ir atskleidžiant pasaulėžiūros skirtybes. Taip pat reikšminga kaip nuoroda į bendraminčių apsijungimą vardan vieno tikslo.

Vėliavos atsirado kaip skiriamasis karinių dalinių simbolis. Vėliavų atsiradimo istorija siekia dar Egipto civilizacijos laikus. Tiek tuo metu, tiek vėlesniais laikais – tai buvo ne tik skiriamasis dviejų priešingų karo stovyklų bruožas, bet ir garbės simbolis. Pralaimėtojams tekdavo pripažinti stipresniųjų pergalę, nuleisti vėliavas ir pasitraukti. Nugalėtojai visuomet svetimose teritorijose keldavo savo vėliavas kaip įrodymą to, jog šios vietovės tapo jų žemių dalimi.

Europoje, o vėliau ir visame pasaulyje vėliavos paplito viduramžiais. Nuo tada tapo ne tik valstybės, bet ir kilmingų giminių vardo, administracinių vienetų ar organizacijų skiriamuoju ženklu. Vėliava valstybiniu lygiu yra ne ką mažiau svarbi kaip šalies vardo nešėja. Versle ar kitokio pobūdžio organizacijose taip pat yra šių pasirinktos krypties atspindys. Vėliava per įvairias ženklines reikšmes parodo jos savininkų tikslus bei siekius.

Vėliava visais laikais buvo pasididžiavimo simbolis. Vėliavų gamybai UAB "Pico line" naudoja įvairius audinius.